Realizarea unui proiect IT este un proces investitional care necesita decizii de alocare a resurselor. Analiza de oportunitate si studiile de fezabilitate sunt instrumentele cele mai utile pentru fundamentarea deciziilor oportune, atat pentru finantator cat si pentru investitor.

In cazul proiectelor care pot obtine finantare nerambursabila, elaborarea unui studiu de fezabilitate care sa respecte intocmai cerintele tuturor institutiilor care deruleaza finantarea sunt indispensabile pentru obtinerea fondurilor.

In realizarea studiilor de fezabilitate se urmaresc toti pasii necesari pentru fundamentarea deciziilor:
 • Cadrul legislativ
 • Contextul national si international
 • Scopul, misiunea proiectului
 • Resursele existente
 • Modalitatea de desfasurare a proiectului
 • Solutia rezultata in urma proiectului
 • Modalitatea de realizare a managementului proiectului

De asemenea, se urmaresc trei categorii de fezabilitate:
 • Fezabilitatea economica, adica beneficiile realizarii produsului/solutiei corelate la costurile realizarii ei
 • Fezabilitatea tehnica a unui proiect informatic, reprezentata de componentele hardware, software si alte resurse tehnice
 • Fezabilitatea operationala, adica evaluarea motivelor pentru utilizarea solutiei/produsului software de catre angajati/management/parteneri

In faza de analiza se propun si solutii alternative, evaluandu-se fezabilitatea pentru fiecare dintre ele:
 • Mentinerea sistemului existent
 • Imbunatatirea sistemului existent
 • Dezvoltarea unui nou sistem/nou produs

Toate informatiile sunt prezentate in rapoarte scrise, care prezinta avantajele si dezavantajele proiectului analizat si ale fiecarei alternative, decizia referitoare la implementarea proiectului fiind luata de managementul organizatiei.
We are sorry.

We don't have yet an english version for this page.


Close this message and continue reading

Return to homepage